Powstaje dokumentacja techniczna na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo- Biszewo- Malinowo

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach została podpisana umowa na „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej nr 1716B na odcinku Aleksandrowo- Biszewo- Malinowo”. Wykonawcą będzie Zakład Techniki Robót Budowlanych Mariusz Kożuchowski z m. Szczygły Górne.

Cały zakres objęty dokumentacją obejmuje odcinek drogi żwirowej o długości 4,25 km. Docelowo zaprojektowana zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna wraz z niezbędną infrastrukturą. Termin realizacji 6 miesięcy.

 

Koszt wykonania dokumentacji to ok. 117 tysięcy złotych. Kwota ta zostanie w 50% pokryta z budżetu Powiatu Siemiatyckiego oraz pozostałe 50% z budżetów Gminy Grodzisk i Gminy Dziadkowice.