Projekt „Cyberbezpieczny samorząd” w powiecie siemiatyckim

Powiat Siemiatycki otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „„Cyberbezpieczny Powiat Siemiatycki”” w wysokości 809 263,23 zł w ramach konkursu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” realizowanego z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa.

Powiat Siemiatycki pozyskał:

Dofinansowanie ze środków UE – 81%: 655 503,22 zł

Dofinansowanie z BP: 19%: 153 760,01

Projekt ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji w Starostwie Powiatowym w Siemiatyczach i 5 jednostkach organizacyjnych powiatu poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

..Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

– modernizację infrastruktury IT (zakup urządzeń sieciowych i serwerowych),

– zakup i wdrożenie zaawansowanego oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa,

– aktualizacji w JST polityk bezpieczeństwa informacji (SZBI),

– podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji personelu JST.

logotypy cyberbezpieczny samorzad