Siemiatycki szpital będzie współpracował z Siedleckim Centrum Onkologii

podpisanie umowy centrum onkologii

Siemiatycki szpital podpisał porozumienie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach, w skład którego wchodzi Siedleckie Centrum Onkologii. Dzięki niemu pacjenci z powiatu siemiatyckiego w możliwie krótkim terminie będą mogli otrzymać fachową pomoc specjalistów onkologów. Będą też specjalne linie telefoniczne uruchomione dla lekarzy z siemiatyckiego szpitala, dzięki którym będzie można przeprowadzić szybkie konsultacje onkologiczne. To zdecydowany krok do przodu w całym procesie leczenia onkologicznego. Siedleckie Centrum Onkologii to nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny zapewniający kompleksową opiekę nad pacjentem oraz prowadzący nowatorskie badania kliniczne. Ośrodek współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie.

Okazuje się, że coraz więcej osób choruje na nowotwory i ta liczba jest z roku na rok coraz większa. Dzięki zawartemu porozumieniu mieszkańcy powiatu siemiatyckiego będą mieli łatwiejszy dostęp do leczenia onkologicznego – mówi Starosta Marek Bobel.

podpisanie umowy współpraca centrum onkologii

Dla mieszkańców powiatu oznacza to skrócenie czasu dostępu do opieki onkologicznej, szybszą diagnostykę, lepszą kooperację i ścisłą współpracę pomiędzy szpitalem w Siemiatyczach, a Siedleckim Centrum Onkologii. To skrócenie całej ścieżki dostępu do leczenia onkologicznego tłumaczy Mariusz Mioduski członek Zarządu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. – Pacjent zgłaszający się do naszego centrum onkologicznego objęty jest opieką koordynatora tzw. Szybkiej Ścieżki Onkologicznej, który od chwili zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej prowadzi go przez okres diagnostyki, leczenia oraz wizyt kontrolnych. Dzięki temu porozumieniu uruchomimy specjalne numery telefonów, które będą używane przez lekarzy z siemiatyckiego szpitala. Każdy pacjent z tego terenu będzie mógł się dostać do naszego centrum i skorzystać z usług w możliwie krótkich terminach.

Siemiatycki szpital podpisał porozumienie z Mazowieckim Szpitalem Wojewódzkim w Siedlcach, w skład którego wchodzi Siedleckie Centrum Onkologii. Dzięki niemu pacjenci z powiatu siemiatyckiego w możliwie krótkim terminie będą mogli otrzymać fachową pomoc specjalistów onkologów. Będą też specjalne linie telefoniczne uruchomione dla lekarzy z siemiatyckiego szpitala, dzięki którym będzie można przeprowadzić szybkie konsultacje onkologiczne. To zdecydowany krok do przodu w całym procesie leczenia onkologicznego. Siedleckie Centrum Onkologii to nowoczesny, pełnoprofilowy ośrodek onkologiczny zapewniający kompleksową opiekę nad pacjentem oraz prowadzący nowatorskie badania kliniczne. Ośrodek współpracuje z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. - Okazuje się, że coraz więcej osób choruje na nowotwory i ta liczba jest z roku na rok coraz większa. Dzięki zawartemu porozumieniu mieszkańcy powiatu siemiatyckiego będą mieli łatwiejszy dostęp do leczenia onkologicznego - mówi Starosta Marek Bobel. - Dla mieszkańców powiatu oznacza to skrócenie czasu dostępu do opieki onkologicznej, szybszą diagnostykę, lepszą kooperację i ścisłą współpracę pomiędzy szpitalem w Siemiatyczach, a Siedleckim Centrum Onkologii. To skrócenie całej ścieżki dostępu do leczenia onkologicznego - tłumaczy Mariusz Mioduski członek Zarządu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach. - Pacjent zgłaszający się do naszego centrum onkologicznego objęty jest opieką koordynatora tzw. Szybkiej Ścieżki Onkologicznej, który od chwili zgłoszenia się pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzeniem rozpoznania choroby nowotworowej prowadzi go przez okres diagnostyki, leczenia oraz wizyt kontrolnych. Dzięki temu porozumieniu uruchomimy specjalne numery telefonów, które będą używane przez lekarzy z siemiatyckiego szpitala. Każdy pacjent z tego terenu będzie mógł się dostać do naszego centrum i skorzystać z usług w możliwie krótkich terminach. - Pacjent trafiający do naszego ośrodka ma zapewnioną opiekę na bardzo wysokim poziomie - mówi dyrektor siedleckiego Centrum Onkologii profesor Lubomir Bodnar. - Mamy wspaniałą kadrę medyczną i wysokiej jakości sprzęt medyczny. W przypadku pacjentów niezwykle ważną rolę odgrywa czas, czyli szybkie i trafne rozpoznanie danego nowotworu oraz wdrożenie skutecznego leczenia. Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe chcemy rozwijać współpracę z siemiatyckim szpitalem, by mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia w naszym centrum onkologicznym. W ramach współpracy z Siedleckim Centrum Onkologii planowane jest również zorganizowanie w siemiatyckim starostwie wykładów o tematyce onkologicznej skierowanych do mieszkańców powiatu siemiatyckiego. Prelegentami będą wybitni lekarze zajmujący się na co dzień opieką nad chorymi na nowotwory. W spotkaniach edukacyjnych będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy. Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii będzie oczywiście diagnostyka i nowoczesne leczenie nowotworów kojarzące chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną i terapie izotopowe. Centrum tworzą oddziały szpitalne, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, gdzie realizowane są liczne programy lekowe, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewniają najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.

– Pacjent trafiający do naszego ośrodka ma zapewnioną opiekę na bardzo wysokim poziomie – mówi dyrektor siedleckiego Centrum Onkologii profesor Lubomir Bodnar. – Mamy wspaniałą kadrę medyczną i wysokiej jakości sprzęt medyczny. W przypadku pacjentów niezwykle ważną rolę odgrywa czas, czyli szybkie i trafne rozpoznanie danego nowotworu oraz wdrożenie skutecznego leczenia. Mając na uwadze rosnącą liczbę zachorowań na nowotwory złośliwe chcemy rozwijać współpracę z siemiatyckim szpitalem, by mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej diagnostyki i leczenia w naszym centrum onkologicznym.

podpisanie umowy centrum onkologii

W ramach współpracy z Siedleckim Centrum Onkologii planowane jest również zorganizowanie w siemiatyckim starostwie wykładów o tematyce onkologicznej skierowanych do mieszkańców powiatu siemiatyckiego. Prelegentami będą wybitni lekarze zajmujący się na co dzień opieką nad chorymi na nowotwory. W spotkaniach edukacyjnych będą mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy.

Podstawą działalności Siedleckiego Centrum Onkologii będzie oczywiście diagnostyka i nowoczesne leczenie nowotworów kojarzące chemioterapię, radioterapię, chirurgię onkologiczną i terapie izotopowe. Centrum tworzą oddziały szpitalne, przeznaczone do leczenia chorych w trybie stacjonarnym, kilkanaście stanowisk do chemioterapii dziennej, gdzie realizowane są liczne programy lekowe, pracownia cytostatyków, przychodnia onkologiczna z poradniami specjalistycznymi oraz zakłady radioterapii i medycyny nuklearnej. Nowoczesną i szybką diagnostykę zapewniają najnowszej generacji: tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny, pozytonowa tomografia emisyjna (PET-CT), ultrasonografy, mammografy oraz diagnostyka izotopowa.