Będzie nowy asfalt na drodze powiatowej Rogawka – Krupice

Powiatowy Zarząd Dróg w Siemiatyczach ogłosił przetarg na realizację zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1731B na odcinku Rogawka-Krupice” Nowy asfalt pojawi się na odcinku blisko 2,3 km. Powiat Siemiatycki na ten cel pozyskał z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości ponad 5 milionów złotych. Wkład własny dla inwestycji zapewnią z własnych budżetów Powiat Siemiatycki i Gmina Siemiatycze. Na realizację prac wybrany wykonawca robót będzie miał sześć miesięcy.

grafika przebudowa drogi powiatowej rogawka krupice