Ostatnia sesja Rady Powiatu Siemiatyckiego w kadencji 2018-2024

30 kwietnia na ostatnim posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu Siemiatyckiego kadencji 2018-2024. W programie spotkania prowadzonego przez przewodniczącego Henryka Boguszewskiego znalazły się uchwały dotyczące zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres 2024 do 2035 roku oraz zmian w budżecie. Zadłużenie powiatu na dzień 30 kwietnia 2024 roku wynosi 5 mln 260 tys. zł co stanowi 1,7% dochodów budżetowych.

radni powiatowi zdjęcie grupowe

Wieńczące tę kadencję posiedzenie było okazją do podziękowania radnym za aktywną pracę w Radzie Powiatu w trakcie kończącej się kadencji. Każdy z radnych odebrał z rąk Przewodniczącego Rady oraz Starosty pamiątkowy grawerton wraz z albumem.