Strabag położył pierwszą warstwę asfaltu na trasie powiatowej Borysowszczyzna – Sokóle

droga borysowszczyzna przebudowa

Firma „Strabag” położyła pierwszą warstwę asfaltu na drodze powiatowej – odcinek około 2,2 km od drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna) do miejscowości Sokóle. Prace mają związek z realizacją przez powiat siemiatycki dwóch inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1762B na odcinku od miejscowości Grabarka do drogi powiatowej nr 1771B (Borysowszczyzna)” – na dwóch różnych odcinkach o długości: 1,2 km i około 1 km.

przebudowa drogi borysowszczyzna

Wartość inwestycji 4 miliony 285 tys. złotych. Zadanie jest finansowane w 95% z pozyskanej przez powiat siemiatycki dotacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych. Wkład własny zapewnia Powiat Siemiatycki i Gmina Nurzec Stacja. Inwestycja oprócz wykonania nowej nawierzchni asfaltowej, zakłada wzmocnienie podbudowy, remont poboczy oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

droga borysowszczyzna

droga borysowszczyzna przebudowa