Mieszkańcy Smolug i Dołubowa cieszą się z nowych asfaltowych dróg

otwarcie w drogi w smolugach

W piątek, 29 maja w Smolugach uroczyście otwarto po przebudowie dwie drogi: powiatową Dołubowo – Smolugi (odcinek ponad 3,7 km) oraz gminną Smolugi – Smolugo kolonia. Odcinki te udało się przebudować dzięki milionowym dotacjom z budżetu państwa oraz współpracy samorządów powiatowego i gminnego. Przebudowa drogi powiatowej Dołubowo – Smolugi kosztowała blisko 5,8 miliona złotych. Na ten cel udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ponad 4,7 miliona złotych. Wkład własny dla inwestycji zapewnił Powiat Siemiatycki i Gmina Dziadkowice (solidarnie po ponad pół miliona złotych). Natomiast przebudowa drogi gminnej Smolugi – Smolugi kosztowała 2,5 miliona złotych, wkład własny Gminy Dziadkowice to 10% wartości inwestycji.

otwarcie w drogi w smolugach

W uroczystości uczestniczył: Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski, Wicewojewoda Podlaski Ewa Kulikowska, Wójt Dziadkowic Antoni Brzeziński, Starosta Mariusz Cieślik, Wicestarosta Łukasz Zubik, członkowie Zarządu Powiatu: Sylwester Zgierun i Jan Żeruń, Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz, Stanisław Derehajło radny Sejmiku Województwa Podlaskiego, radni Gminy Dziadkowice, duchowni oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy wsi Smolugi i Dołubowo.

otwarcie w drogi w smolugach

Inwestycje, które były do tej pory niemożliwe do wykonania, stały się realne – mówił Wójt Gminy Dziadkowice Antoni Brzeziński. – Wspólnie z radą gminy sukcesywnie staramy się modernizować infrastrukturę drogową w naszej gminie. Realizowane w tym zakresie zadnia są jednymi z najpilniejszych potrzeb mieszkańców. Należy podkreślić bardzo dobrą współpracę w tym zakresie z samorządem powiatowym oraz okazaną pomoc ze strony mieszkańców wsi Dołubowo i Smolugi.

otwarcie w drogi w smolugach

– Zrealizowana przebudowa drogi Dołubowo – Smolugi jest to inwestycja bardzo ważna, potrzebna, zwiększająca bezpieczeństwo, poprawiająca komfort przemieszczania się, ale też i poprawiająca komfort zamieszkiwania tej części gminy i powiatu – mówił Starosta Mariusz Piotr Cieślik. – Jeszcze nie tak dawno był tutaj w fatalnym stanie bruk, a teraz jest równy asfalt. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w to, aby droga mogła być zmodernizowana.

otwarcie w drogi w smolugach

– Wszystkie inwestycje drogowe są bardzo ważne dla lokalnej społeczności, zwłaszcza, że ten ruch lokalny też jest coraz większy, coraz większy sprzęt wyjeżdża na te drogi – mówił Stefan Krajewski Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Każda inwestycja cieszy, niezależnie od źródeł pochodzenia tych pieniędzy, czy są to środki krajowe, wojewódzkie, samorządowe. Szczególnie cieszę się z faktu, że są to drogi przebudowane na obszarze wiejskim, który jest mi szczególnie bliski.

otwarcie w drogi w smolugach

– Gmina Dziadkowice staje się coraz bardziej bezpieczna. Życzę wszystkim, abyśmy spotykali się częściej przy otwarciu takich wspaniałych drogowych inwestycji – mówiła Ewa Kulikowska Wicewojewoda Podlaski. – Gratuluję samorządowi powiatowemu i gminnemu realizacji tej inwestycji, a użytkownikom drogi życzę spokoju i przede wszystkim bezpiecznej podróży.

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach

otwarcie w drogi w smolugach