Cel projektu:

Celem bezpośrednim projektu jest redukcja energochłonności i emisyjności budynków użyteczności publicznej w powiecie siemiatyckim poprzez znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych, redukcję zużycia energii pierwotnej oraz oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Drugim ważnym celem będzie podniesienie świadomości pracowników i użytkowników budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie w zakresie oszczędności gospodarowania energią oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Planowane efekty:

1.Podwyższenie standardu technicznego budynków Zespołu Szkół oraz obniżenie kosztów ich użytkowania oraz konserwacji. W wyniku znacznego ograniczenia strat energii ciepinej oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii w wytwarzaniu i zarządzaniu energią, znacząco spadną koszty ogrzewania modernizowanego budynku (zgodnie z pkt.2. Karta audytu energetycznego budynku, ppkt. 7 ). Wpłynie to bardzo korzystnie na kondycję finansową jednostki zarządzającej budynkami.
2.Podwyższenie komfortu nauki, pracy i przebywania w budynkach Zespołu Szkół. Komfort przebywania w niedogrzanych lub przegrzanych pomieszczeniach jest bardzo niski. Poprzez realizację przedsięwzięcia, wszystkie pomieszczenia będą równomiernie ogrzewane, co z pewnością przełoży się na wydajność pracy i nauki osób przebywających na co dzień w budynku szkoły oraz zwiększy się komfort mieszkania w internacie (łącznie 200 osób korzystających na co dzień z tych budynków).
3.Poprawa stanu środowiska naturalnego. Rezultatem projektu jest znaczne zmniejszenie energochłonności budynków Zespołu Szkół (roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię budynku internatu wyniesie 70,20%, a budynku szkoły 67,36%), co znacząco zredukuje emisję szkodliwych gazów do atmosfery (zmniejszenie emisji CO2 o 55%). Dodatkowo, zastosowanie odnawialnych źródeł energii w postaci fotowoltaiki wpłynie pozytywnie na gospodarkę surowcami naturalnymi.
4.Edukacja użytkowników budynków Zespołu Szkół Rolniczych w Czartajewie oraz społeczności lokalnej w zakresie możliwości ograniczenia kosztów eksploatacji budynku poprzez głęboką termomodernizację oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
5.Zmniejszenie skali zjawiska jakim jest ubóstwo energetyczne. Tak znaczna poprawa efektywności energetycznej budynków Zespołu Szkół stanowi ważny element lokalnej strategii przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. Projekt może stanowić wzorzec w jaki sposób sektor budownictwa może istotnie zmniejszyć konsumpcję energii w skali makro.

Wartość projektu:

1 857 424,67 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 

1 154 724,98 zł.