Bożena Radziszewska-Dawidziuk
ul. Leg. Piłsudskiego 3, pok. 212
17 – 300 Siemiatycze
tel/fax: 85 65-66-525

godz. przyjęć interesantów:
poniedziałek 800 – 1600
wtorek – piątek – 730 – 1530

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta załatwia sprawy z zakresu:

  • zapewnienia bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  • występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  • współdziałanie z delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej;
  • wytyczanie powództw na rzecz konsumentów
  • współdziałanie z organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;
  • udzielanie obywatelom pomocy w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów;
  • wykonywanie innych zadań określonych w ustawie (o ochronie konkurencji i konsumentów) lub w przepisach odrębnych.

Dokumenty przesyłane w formie elektronicznej powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Szczegółowe informacje na stronie: http://bip.st.siemiatycze.wrotapodlasia.pl/elektroniczna_skrzynka_podawcza.html 

POBIERZ WNIOSEK – KLIKNIJ (WERSJA DOC.), KLIKNIJ (WERSJA PDF)

Multimedia:

UOKiK – Uwaga zakupy na pokazach

UOKiK – Uwaga zmiana dostawcy usług (prąd, gaz, usługi telekomunikacyjne)

Zobacz informacje dostępne na stronie
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów