Projekt pt. „Atrakcyjne szkolnictwo zawodowe w Zespole Szkół Rolniczych w Ostrożanach” realizowany w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach

Celem projektu jest : podniesienie jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach poprzez realizację kompleksowego programu rozwojowego w szkole dla 165 uczniów uwzględniającego sytuację na lokalnym i regionalnym rynku pracy, do końca XII.2021r. Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy szkoły z pracodawcami z obszaru jej oddziaływania.

Okres realizacji projektu : od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2021 roku

Wartość projektu – 2 012 229,36 zł. w tym :

– dofinansowanie 1 894 509,36 zł.

– wkład własny niepieniężny 117 720,00 zł.

 

W ramach projektu realizowane będą

  1. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego i matematyki kursy dla uczniów technikum
  2. kursy i szkolenia służące podniesieniu umiejętności oraz uzyskiwaniu kwalifikacji i kompetencji zawodowych :

– Barman

– Wytwarzanie pralin i czekolad

– Sommelier

– Barista

– Florysta

– Kelner

– Carving

– Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia

– Prawo jazdy kat. B

– Wózki jezdniowe z napędem silnikowym

– Operator kombajnu zbożowego

– Pilarz

– Korekta racic u bydła

– Inseminacja bydła

– Operator żurawi przeładunkowych

– Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D

– Techniki sprzedaży

– Negocjacje z elementami NLP

– Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG

Ponadto w ramach projektu zostanie /zostaną :

  1. zakupione materiały dydaktyczne / pomoce niezbędne do przeprowadzania kursów
  2. realizowane poradnictwo zawodowo edukacyjne
  3. zrealizowane płatne staże przez 40 uczniów
  4. wypłacona refundacja dla pracodawcy – dodatek do zatrudnienia dla opiekuna stażu
  5. zwrócone koszty dojazdu, badania lekarskie, nocleg, wyżywienie, szkolenie BHP
  6. wyposażone/ doposażone pracownie dydaktyczne w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne m.in. : wyposażenie pracowni w zestawy rolnictwa precyzyjnego, drukarki typu Zortrax M200 ; wyposażenie pracowni językowej w przenośne komputery ; doposażenie pracowni gastronomicznej w profesjonalny ekspres do kawy