Projekt pt. „Dziś stażysta jutro pracownik” realizowany w Zespole Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie.

Celem projektu jest : Podniesienie wiedzy i jakości kształcenia praktycznego oraz lepsze dostosowanie do potrzeb rynku pracy wśród 45 uczniów i 3 nauczycieli kształcenia zawodowego z Zespołu Szkół Technicznych im. W. St. Reymonta w Czartajewie biorących udział w realizacji kompleksowego programu rozwojowego szkoły do 30 listopada 2020 roku.

Okres realizacji projektu : od 01 stycznia 2019 roku do 30 listopada 2020 roku.

Wartość projektu – 351 631,25 zł. w tym :

– dofinansowanie 333 991,25 zł.

– wkład własny niepieniężny 17 640,00 zł.

 

W ramach projektu realizowane będą następujące formy wsparcia :

 1. Kurs z diagnostyki pojazdów
 2. Szkolenie z administrowania siecią komputerową
 3. Kurs z obsługi klimatyzacji w pojazdach
 4. Wizyta studyjna w przedsiębiorstwie branży elektrycznej
 5. Wizyta studyjna w Parku Naukowo-Technologicznym w Białymstoku
 6. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego
 7. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 8. Zajęcia pozalekcyjne z informatyki
 9. Kurs grafiki komputerowej z pakietem Corel dla nauczycieli nauki zawodu
 10. Kurs z zakresu klimatyzacji samochodowej dla nauczycieli nauki zawodu
 11. Kurs z zakresu diagnostyka czujników silnika i nadwozia dla nauczycieli nauki zawodu
 12. Kurs z platform e-learningowych jako narzędzie wspierające edukację dla nauczycieli nauki zawodu.

Ponadto w ramach projektu zostanie /zostaną :

 1. zrealizowane płatne staże dla uczniów
 2. wypłacona refundacja dla pracodawcy – dodatek do zatrudnienia dla opiekuna stażu
 3. zakupiona odzież robocza, zwrócone koszty dojazdu, szkolenie BHP
 4. staże zawodowe dla  nauczycieli przedmiotów zawodowych