Projekt pt. „Zawodowy sukces” realizowany w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach w partnerstwie z Instytucją Rynku Pracy – Syntea Spółka Akcyjna w Lublinie.

Celem projektu jest : Podniesienie kompetencji 140 uczniów (min.  65 kobiet), w tym 58 uczniów kierunku technik rolnik i 82 uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych z Zespołu Szkół Rolniczych w Ostrożanach, zwiększających szanse na regionalnym rynku pracy oraz podniesienie kompetencji 3 nauczycieli z tej szkoły poprzez doskonalenie zawodowe.

Cel zostanie osiągnięty poprzez ścisłą współpracę z otoczeniem społeczno- gospodarczym szkoły (w tym pracodawców) z zakresie dodatkowych kursów, staży i poradnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu : od 01 listopada 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Wartość projektu – 802 846,87 zł. w tym :

– dofinansowanie 760 001,87 zł.

– wkład własny niepieniężny 42 845,00 zł.

 

W ramach projektu realizowane będą kursy dla uczniów kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych :

 1. Kurs barmański
 2. Obsługa kas fiskalnych
 3. Kurs florysty
 4. Kurs kelnerski
 5. Carving I stopnia
 6. Kurs baristy
 7. Prawo jazdy kat. B
 8. Ręczny wyrób czekolady i pralin

 

W ramach projektu realizowane będą kursy dla  uczniów kierunku technik rolnik :

 1. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz zez zmiennym wysięgiem
 2. Obsługa kombajnów zbożowych i sieczkarni polowych
 3. Obsługa pilarek mechanicznych
 4. Operator żurawi przeładunkowych
 5. Korekta racic u bydła
 6. Insyminacja bydła
 7. Prawo jazdy kat. B

 

Ponadto w ramach projektu zostanie /zostaną :

 1. zakupione materiały dydaktyczne / pomoce niezbędne do przeprowadzania kursów
 2. utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery w ramach którego będą realizowane zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego
 3. zrealizowane płatne staże dla uczniów kierunku technik żywienia
  i usług gastronomicznych we współpracy z pracodawcami
 4. wypłacona refundacja dla pracodawcy – dodatek do zatrudnienia dla opiekuna stażu
 5. zakupiona odzież na staże, zwrócone koszty dojazdu, wyposażenie stanowiska pracy, koszty materiałów eksploatacji i narzędzi , szkolenie BHP
 6. staże zawodowe dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych u pracodawców w tym koszty uzupełniające tj. badania lekarskie NNW, odzież robocza , szkolenie BHP, zwrot kosztów przejazdu