I SIEMIATYCKA GALA BIZNESU O NAGRODĘ SFINKSA BIZNESU

Siemiatyckie Konsorcjum Inicjatyw Gospodarczych, Starosta Siemiatycki, Burmistrz Miasta Siemiatycze, Burmistrz Miasta Drohiczyn mają zaszczyt zaprosić Państwa na I Siemiatycką Galę Biznesu. Ideą gali jest przedstawienie oraz promowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, wyróżniają się jakością pracy,  reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom działalności gospodarczej. Jednym z założeń jest również popularyzowanie firm z tradycjami i promocja naturalnych produktów lokalnych.

Ideą gali jest przedstawienie oraz promowanie lokalnych przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy, wyróżniają się jakością pracy,  reprezentują ponadprzeciętny i godny naśladowania poziom działalności gospodarczej. Jednym z założeń jest również popularyzowanie firm z tradycjami i promocja naturalnych produktów lokalnych.

W ramach wydarzenia przeprowadzony zostanie konkurs o nagrodę „Sfinksa Biznesu”. Nagroda gospodarcza  „Sfinks  Biznesu”  będzie  uhonorowaniem  przedsiębiorców,  którzy przyczyniają  się  do  rozwoju  gospodarki,  przestrzegają  zasad  odpowiedzialnego  biznesu, promują  pozytywny  wizerunek  miasta  i  powiatu oraz  stanowią  wzór  funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw. Konkurs   organizowany jest w następujących kategoriach: Odkrycie Roku, Pomysłowy Produkt, Klient Nasz Pan, Biznesowa Rewolucja i Gigant Biznesu.

Konkurs składa się z trzech etapów:

I  etap  to  zgłoszenia  do  konkursu  o  nagrodę  sfinksa  biznesu do  wybranej kategorii,  których  dokonują:  zarządzający  firmami,  organizacje,  instytucje, stowarzyszenia, poszczególni  członkowie  tych  organizacji,  administracja publiczna  i  samorządowa,  zarządzający  jednostkami zgłaszanymi, pracownicy, związki zawodowe oraz osoby indywidualne;

II etap – kapituła kwalifikuje firmy i przyznaje pięć nominacji w poszczególnych kategoriach;

III  etap – kapituła przyznaje w każdej kategorii pierwszą nagrodę – statuetkę Sfinksa Biznesu.

Laureaci otrzymują statuetki oraz prawo do posługiwania się znakiem „Sfinks Biznesu” w obrocie na drukach firmowych, towarach, w działaniach promocyjnych.

Więcej informacji na stronie: KLIKNIJ