JEST DECYZJA ŚRODOWISKOWA DLA S19 W POWIECIE SIEMIATYCKIM!

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał decyzję na najdłuższy fragment S19 na Podlasiu, czyli 68-kilometrowy odcinek Ploski – Chlebczyn, który między innymi przebiega przez Powiat Siemiatycki (Gmina Dziadkowice, Gmina Siemiatycze i Miasto Siemiatycze). RDOŚ zaakceptował wariant preferowany przez GDDKiA. To otwiera drogę do planowanych na ten rok przetargów na projekt i budowę poszczególnych odcinków S19.

Jeśli chodzi o Siemiatycze to nowa droga a tym samym “obwodnica” będzie przebiegała po zachodniej stronie miasta (wariant oznaczony kolorem różowym).

Przewidziano budowę dwóch węzłów północnego i południowego, które umożliwią wjazdy i zjazdy z przyszłej drogi ekspresowej.

Pamiętajmy, że trasa szybkiego ruchu jest to bardzo potrzebna inwestycja nie tylko dla naszego powiatu, ale dla całego regionu. Pomoże nam w rozwoju gospodarczym, poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym i zapewni znacznie lepszą komunikację z innymi rejonami Polski i Europy. Jest to inwestycja, na którą czekamy od kilkudziesięciu lat. Będzie służyć nam, i kolejnym pokoleniom.

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/36478/Kolejna-decyzja-srodowiskowa-na-S19-na-Podlasiu