SIEMIATYCKA POLICJA PODSUMOWAŁA MINIONY ROK

W Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach odbyła się odprawa roczna, podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu siemiatyckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w minionym roku. Podczas spotkania mundurowi określili również cele do zrealizowania w 2020 roku. W odprawie uczestniczył Wicestarosta Marek Bobel.

W piątek, w Komendzie Powiatowej Policji w Siemiatyczach odbyła się narada służbowa, podsumowująca roczną pracę siemiatyckich policjantów. Gospodarzem spotkania był Komendant Powiatowy Policji w Siemiatyczach  mł. insp. Tomasz Wyszkowski,  pełniący obowiązki I-go Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Siemiatyczach nadkom. Krzysztof Filipowicz, który z dniem 16 stycznia 2020 roku został powołany na to stanowisko, kadra kierownicza siemiatyckiej jednostki, przedstawiciele sądu, prokuratury, samorządów i służb mundurowych.

Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Tomasz Wyszkowski przywitał wszystkich przybyłych gości, następnie omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu siemiatyckiego i efekty pracy funkcjonariuszy osiągnięte w 2019 roku. Przedstawił także priorytety i zadania jakie stoją przed jednostką w 2020 roku.

W 2019 roku na terenie powiatu siemiatyckiego ogólna liczba przestępstw stwierdzonych kształtowała się na poziomie 524, przy wysokim poziomie wykrywalności 83,4%.  Wzrosła liczba popełnionych przestępstw kryminalnych z 284 do 296 w porównaniu do roku 2018, przy poziomie wykrywalności 73,4%. Również wzrost liczby przestępstw siemiatycka Policja odnotowała w kategorii spraw najbardziej uciążliwych społecznie tzn. bójki i pobicia, uszkodzenia ciała, rozboje, kradzieże, włamania, kradzieże samochodów i zniszczenia mienia. W roku 2019 w tej kategorii wszczęto 134 postępowań, co stanowi wzrost o 15 zgłoszonych spraw w stosunku do roku 2018.

Na terenie powiatu siemiatyckiego mundurowi podjęli ogółem 3421 interwencji.  W ubiegłym roku policjanci odnotowali 293 kolizji drogowych i 25 wypadków, w których zginęło 3 osoby, a 33 zostało rannych. Dla porównania w 2018 roku było odpowiednio 269 kolizji, a w 36 wypadkach zginęło 4 osoby i 55 zostało rannych. Policjanci siemiatyckiej komendy zatrzymali 184 nietrzeźwych kierujących, to o 23 więcej niż przed rokiem.

Podczas swojego wystąpienia Komendant Tomasz Wyszkowki zaznaczył rolę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako skutecznego narzędzia współpracy Policji ze społeczeństwem. Wskazał, że w 2019 roku mieszkańcy nanieśli na mapę 987 zgłoszeń natomiast w wyniku sprawdzenia wskazanych miejsc, aż 60% nich zostało potwierdzonych. Najczęściej mieszkańcy wskazywali miejsca, gdzie spożywany jest alkohol, gdzie dochodzi do przekraczania prędkości czy też, gdzie jest nieprawidłowa infrastruktura drogowa. Komendant podkreślił, że badania opinii społecznej prowadzone przez CBOS wskazują, iż 75% respondentów dobrze ocenia pracę Policji, a 98% Polaków czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania. 89% obywateli uważa z kolei, że Polska jest bezpieczna. W podsumowaniu dodał, że funkcjonariusze nadal będą z całym poświęceniem i zaangażowaniem dbać o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu Siemiatyckiego. Po zakończeniu prezentacji, głos zabrał Wicestarosta Siemiatycki Pan Marek Bobel, który podziękował za dotychczasową pracę policjantów i życzył wielu sukcesów w 2020 roku.

fot. KPP Siemiatycze