KACPER OKSIĘCIUK STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Kacper Oksięciuk uczeń Zespołu Szkół Technicznych w Czartajewie, z klasy III technikum w zawodzie technik ekonomista otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznane na rok szkolny 2019/2020. Uczeń ZST w Czartajewie znalazł się w elitarnym gronie 118 wyróżnionych w ten sposób uczniów z województwa podlaskiego.

Stypendium  przyznaje się je jednemu uczniowi danej szkoły, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W wojewódzkiej uroczystości wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej, która odbyła się 13 stycznia 2020 roku w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku wzięli udział szef MEN Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty Beata Pietruszka.