JOANNA PUTKOWSKA – STYPENDYSTKĄ PREMIERA

Uroczystość wręczenia dyplomów Stypendystom Prezesa Rady Ministrów za najlepsze wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

Wśród 118 najlepszych uczniów, którzy otrzymali potwierdzenie przyznania stypendium znalazła się Joanna Putkowska – uczennica ZSR Ostrożany, która w roku szkolnym 2018/2019 uzyskała najwyższą średnią w szkole – 5,58.