KORONAWIRUS TEMATEM SPOTKANIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SIEMIATYCZACH – SŁUŻBY SĄ W GOTOWOŚCI

Gotowość wszystkich służb na wypadek ewentualnego pojawienia się osoby zagrożonej zachorowaniem w związku z Koronawirusem. To temat poniedziałkowego spotkania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zwołał je jego przewodniczący, Starosta Siemiatycki Jan Zalewski.

Wzięli w nim udział przedstawiciele służb mundurowych, a także powiatowych, miejskich i gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego, Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siemiatyczach oraz SP ZOZ Siemiatycze. Jego rolą była ocena stanu przygotowań wszystkich służb i procedur na wypadek pojawienia się zachorowania lub podejrzenia zachorowania wywołanego przez Koronawirusa 2019-nCoV.

Podczas spotkania omówiono procedury, jakie trzeba będzie podjąć, jeśli pojawi się u nas koronawirus 2019-nCoV. Na razie zagrożenia nie ma, ale w razie czego służby są gotowe.

Gdyby koronawirus dotarł do Powiatu Siemiatyckiego wówczas dana osoba z podejrzeniem zostanie odizolowana i odwieziona do szpitala specjalną karetką. Postawieniem diagnozy i leczeniem zajęliby się wtedy lekarze ze szpitala zakaźnego. Zaś w poszczególnych gminach powiatu siemiatyckiego są wyznaczone miejsca do kwarantanny.

Mieszkańców Powiatu Siemiatyckiego uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad profilaktyki. Wirus jest wrażliwy na działanie powszechnie dostępnych środków myjących i dezynfekcyjnych. Należy często myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować je środkiem na bazie alkoholu.

Okres inkubacji wirusa może trwać do 14 dni (najczęściej jest to od 5 do 6 dni) . Główne objawy zarażenia to gorączka powyżej 38 C, kaszel, duszność. Po wystąpieniu takich objawów, niezwłocznie należy zgłosić się do lekarza.

Jak informuje na swojej stronie Główny Inspektor Sanitarny, objawy zakażenia stwierdzone u osób, u których dotychczas zdiagnozowano infekcją koronawirusem obejmowały: gorączkę (często powyżej 38 stopni), kaszel oraz duszności. Badania RTG klatki piersiowej wykazały typowe cechy wirusowego zapalenia płuc z rozlanymi obustronnymi naciekami.

W świetle aktualnie dostępnych informacji, ocenia się, iż obecnie istnieje umiarkowane prawdopodobieństwo zarażenia obywateli UE zamieszkujących lub odwiedzających Wuhan w prowincji Hubei w Chinach. Prawdopodobieństwo zakażenia obywateli UE w innych prowincjach chińskich i innych miejscach, w których zgłoszono przypadki, jest niskie. Prawdopodobieństwo to wzrosłoby natomiast, gdyby wzrosła liczba zgłoszonych przypadków oraz gdyby dochodziło do utrzymującej się transmisji wirusa między ludźmi w tych prowincjach.

GIS wydało też zalecenia dla osób udających się w najbliższym czasie lub już podróżujących po Chinach. Zaleca się:

  • unikanie miejsc publicznych, zatłoczonych,
  • bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
  • unikanie odwiedzania rynków/targów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki,
  • unikanie kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami,
  • ścisłe przestrzeganie zasad higieny rąk – ręce myć często wodą z mydłem lub dezynfekować środkiem na bazie alkoholu,
  • przestrzeganie zasad higieny żywności – jeść tylko w pewnych miejscach, pić wodę konfekcjonowaną.

Ponadto, ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w Chinach, podróżni powinni otrzymać szczepienia przeciw grypie co najmniej dwa tygodnie przed podróżą, zgodnie z odpowiednimi zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi.

Jak podkreślają specjaliści, jednym z najskuteczniejszych środków zapobiegania zakażenia – nie tylko koronawirusem, ale też wieloma innymi chorobami jest DOKŁADNE MYCIE RĄK