SIEMIATYCCY STRAŻACY PODSUMOWALI 2019 ROK

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach odbyła się narada roczna funkcjonariuszy siemiatyckiej straży pożarnej, w czasie której podsumowano miniony rok. Podczas narady przedstawiono charakterystykę zagrożeń w powiecie, stan wyposażenia sprzętowego oraz organizację i funkcjonowanie operacyjne jednostek ochrony przeciwpożarowej. Przedstawiono problemy nurtujące jednostki straży pożarnych, tak ochotnicze jak i Państwowej Straży Pożarnej oraz szukano sposobów ich rozwiązania. Ponadto zaprezentowano zamierzenia i plany działań na bieżący rok.

W akcjach uczestniczą zarówno strażacy z Państwowej Straży Pożarnej, którzy są wspierani przez strażaków ochotników z terenu całego powiatu. Warto podkreślić, że bardzo często na miejscu zdarzeń, które usuwamy na terenie powiatu siemiatyckiego spotykają się wszystkie podmioty i służby ratownicze. Ta współpraca układa się bardzo dobrze, a wzajemne działania i pomoc pozwalają profesjonalnie usuwać powstałe zdarzenia.

Obecny podczas odprawy Zastęcpca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP brygadier st. bryg. mgr inż. Andrzej Sobolewski podziękował siemiatyckim strażakom za miniony rok służby, w którym to strażacy zapewnili wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu siemiatyckiego.

Komendant Powiatowy PSP brygadier Jerzy Sitarski podziękował władzom powiatu oraz przedstawicielom gmin za wsparcie udzielane komendzie PSP. Słowa podziękowania skierowano również pod adresem szefów, właścicieli firm i podmiotów współpracujących i wspierających Państwową Straż Pożarną.

Starosta siemiatycki Jan Zalewski podziękował strażakom za profesjonalizm i poświęcenie, jakie wykazują podejmując niebezpieczne zadania oraz za gotowość do niesienia pomocy innym. Zaznaczył, że społeczeństwo uważa iż praca w mundurze strażackim to zaszczyt, ale też i duża odpowiedzialność, gdyż na pracy strażaka spoczywa wiele oczekiwań, między innymi takich jak odwaga, wiedza, dyscyplina, a także umiejętność współpracy z innymi służbami.

Oprócz działalności typowo ratowniczej strażacy realizują ćwiczenia, szkolenia, pokazy oraz włączają się imprezy organizowane na terenie miasta i powiatu.