UCZNIOWIE ZST CZARTAJEW POJADĄ NA PRAKTYKI DO GRECJI

Zespół Szkół Technicznych otrzyma dofinansowanie na realizację projektu „Ponadnarodowa Mobilność Uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Wartość projektu to 197 130 zł. W projekcie będzie uczestniczyć 23 uczniów, którzy wyjadą do Grecji by zdobyć i wzmocnić kompetencje kluczowe: kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje cyfrowe, osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się oraz kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.
Uczniowie udadzą się na dwie dwutygodniowe mobilności ponadnarodowe, by wspólnie z uczniami i nauczycielami szkoły partnerskiej Platon M.E.P.E. School realizować program zajęć, który wpisuje się w podstawę programową kształcenia ogólnego i związany jest z kulturą, tolerancją i mową nienawiści w Internecie. Uczniowie będą m.in. pracować nad słownikiem „hejtu”, organizować happening w Grecji, grać w grę terenową. Podczas lekcji informatycznych będą uczyć się chronić swoje dane w sieci oraz dowiedzą się jak bezpiecznie korzystać z Internetu. Uczniowie obu szkół będą również uczestniczyć w warsztatach dotyczących tolerancji i stereotypów, uczestniczyć w wieczorze greckim, poznawać kulturę i obyczaje oraz dziedzictwo kulturowe Grecji. Zaplanowany jest m.in. wyjazd do klasztorów Meteory wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
W celu rekrutacji uczniów do projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna. Obie mobilności ponadnarodowe młodzieży poprzedzą zajęcia przygotowawcze dla uczniów. Odbędzie się również wizyta przygotowawcza podczas której koordynatorzy projektu uzgodnią kwestie merytoryczne związane z realizacją projektu.
Uczniowie polscy i greccy będą uczestniczyć w upowszechnianiu rezultatów projektu, a postępy uczniów będą monitorowane przez nauczycieli polskich, którzy wyjadą z uczniami oraz nauczycieli greckich.