UCZENNICA LO SIEMIATYCZE STYPENDYSTKĄ PREMIERA

W Białymstoku odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznanego na rok szkolny 2019/2020. Wśród 118 uczniów z województwa podlaskiego, którzy odebrali to wyróżnienie z rąk Ministra Edukacji Narodowej, Dariusza Piontkowskiego, znalazła się również reprezentantka LO Siemiatycze. Natalia Jaszczołt, obecnie uczennica klasy IIIC, naukę w klasie II zakończyła ze średnią 5,63. Była to najwyższa średnia w szkole.

Warto dodać, że stypendystką Prezesa Rady Ministrów Pani Natalia została po raz drugi, ponieważ najwyższą średnią w szkole uzyskała również jako uczennica klasy pierwszej (5,44), co skutkowało przyznaniem stypendium również na rok szkolny 2018/2019. GRATULUJEMY!