WYCZÓŁKI – TABLICA KU PAMIĘCI POWSTAŃCÓW STYCZNIOWYCH

W sobotę, 8 lutego z inicjatywy i dzięki wielkim staraniom mieszkańców i przyjaciół Wyczółek, w tej niewielkiej miejscowości na pograniczu Polski odsłonięto tablicę upamiętniającą Powstańców Styczniowych.

Najpierw w samo południe w kościele w Tokarach w gminie Mielnik sprawowano Mszę Św., potem w oddalonych o kilka kilometrów Wyczółkach w gminie Nurzec Stacja odsłonięto tablicę upamiętniającą pobyt w tej miejscowości oddziału Romana Rogińskiego w jego drodze do Siemiatycz w czasie Powstania Styczniowego.

Mszy Św. w intencji poległych Powstańców Styczniowych przewodniczył bp drohiczyński Piotr Sawczuk, homilię wygłosił biskup senior Antoni Dydycz. Biskup Dydycz podzielił się opowieścią o polskich zrywach narodowych, ich przyczynach, skutkach i bohaterskich postawach Polaków. Podkreślał, że to już Mieszko I przyjmując chrzest zbudował fundamenty państwa polskiego, o  którego wolność przez lata walczyliśmy.

Przy tablicy w Wyczółkach wartę honorową objęły Wojska Obrony Terytorialnej, harcerze i rekonstruktorzy w strojach Powstańców. Historię walk Powstania Styczniowego na Podlasiu przybliżył prof. Józef Maroszek. Szczególną uwagę zwracał na powstańcze losy Romana Rogińskiego, opowiadał o Bitwie Siemiatyckiej i o tym, jak Rosjanie brutalnie mordowali Powstańców. Podzielił się też osobistym świadectwem o przodkach, którzy za udział w Powstaniu Styczniowym zapłacili wysoką cenę, wywiezieni na Syberię nigdy już nie ujrzeli Ojczyzny. W wielu wypowiedziach podkreślano, jak ważna jest pamięć o historii i szacunek do przodków, którym zawdzięczamy wolność. Mówiono też o tym, jak ważne są dziś patriotyzm i wiara w Boga, które są znakiem rozpoznawczym Polski i Polaków.

W uroczystości licznie uczestniczyli mieszkańcy i goście. Obecni byli kapłani z biskupami Piotrem Sawczukiem i Antonim Dydyczem, dziekanem siemiatyckim ks. Jerzym Cudnym i dziekanem hajnowskim ks. Zbigniewem Niemyjskim. Obecny był 14 Batalion Wojsk Obrony Terytorialnej z Hajnówki, harcerze, Policja, Straż Pożarna, Straż Graniczna, Chór Leśników Puszczy Białowieskiej, działacze Forum Polskich Inicjatyw Lokalnych Brześcia i Obwodu Brzeskiego i harcerze Polskiej Harcerskiej Szkoły Społecznej im. Romualda Traugutta w Brześciu. Wśród uczestników spotkania byli: eurodeputowany Krzysztof Jurgiel, Poseł na Sejm RP reprezentujący ziemię podlaską – Stefan Krajewski, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Kultury i Środków Przekazu – Piotr Babinetz, który objął to wydarzenie patronatem honorowym. Wśród przedstawicieli władz lokalnych byli: starosta siemiatycki Jan Zalewski, wójt gminy Nurzec Stacja Piotr Jaszczuk, nie zabrakło też sołtysa Wyczółek Katarzyny Barańczuk.

Na tablicy, którą odsłonięto w Wyczółkach umieszczono informacje:  Roman Rogiński mianowany w 1862 roku przez Komitet Centralny Narodowy na komisarza województwa podlaskiego, po walkach w okolicach Białej Podlaskiej – 4 lutego 1963 roku przeprawił się, pod ciągłym ostrzałem Rosjan, przez Bug w okolicach Niemirowa. Tabory pokonały rzekę promem, konnica wpław. Oddział powstańczy przybył do Wyczółek. Po niespełna dwudniowym pobycie we wsi, powstańcy wyruszyli 6 lutego 1863 roku na bój w Siemiatyczach. (…)

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości odbyło się spotkanie przy ogniku i powstańczych pieśniach w wykonaniu Chóru Leśników Puszczy Białowieskiej, Polskiego Chóru Zgoda z Brześcia i solisty – Pawła Piekarczyka.

Tablica upamiętniająca pobyt Powstańców w Wyczółkach została ufundowana z prywatnych środków.

inf i fot. podlasie24.pl