HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI SCALENIA “OSMOLA I INNE”

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „OSMOLA I   INNE”   w   skład   którego   wchodzą   obręby   ewidencyjne:  Osmola,   Kąty,   Hornowo, Hornowszczyzna,   Malewice,   Jasienówka  gm.   Dziadkowice   oraz   część   obrębu Wygonowo   gm.   Boćki,  Starosta   Siemiatycki   przedstawia   harmonogram   spotkań   z uczestnikami   scalenia   w   celu  indywidualnego   zapoznania   uczestników   scalenia   z projektem   wstępnym   szkicu   rozmieszczenia   projektowanych   działek   oraz   zebranie oświadczeń w sprawie projektu wstępnego:

– 19 marca 2020 r. od godz. 9.30 w lokalu Gminnego Ośrodka Kultury we wsi Kąty.
– Powyższe czynności będą kontynuowane w dniu 20 marca 2020 roku w godz. 9.30 – 15.30 w  lokalu Gminnego Ośrodka Kultury we wsi Kąty.

 

Do pobrania: pełna treść (plik PDF)