KOLEJNE POSIEDZENIE POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W SIEMIATYCZACH W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ KORONAWIRUSA

Jego podstawowym celem była ocena sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. W spotkaniu brali udział przedstawiciele wszystkich służb: straży granicznej, straży pożarnej, szpitala, sanepidu, a także burmistrzowie, wójtowie i przedstawiciele jednostek samorządowych. Chodziło o podsumowanie już podjętych działań oraz zaplanowanie zadań na przyszłość. Przy okazji brane są pod uwagę różne scenariusze rozwoju sytuacji i różne możliwości reagowania w powiecie siemiatyckim.

Przedstawiciele poszczególnych samorządów mówili o problemach z jakimi borykają się w związku z wirusem COVID-19. Apelowali o ścisłą współpracę oraz szybką wymianę informacji.

Przedstawiciele WKU Bielsk Podlaski i Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej potwierdzili gotowość wojska do niesienia pomocy poszczególnym samorządom i mieszkańcom naszego powiatu.