NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY? KWARANTANNA? IZOLACJA? WIRUS COVID-19 CO MUSIMY WIEDZIEĆ!

Nadzór epidemiologiczny

Jest to obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej
Nadzór epidemiologiczny prowadzony jest przez pracowników powiatowej inspekcji sanitarnej.
Wywiad epidemiologiczny najczęściej jest prowadzony telefonicznie. Z uwagi na warunki, jakie osoba spełnia po wywiadzie epidemiologicznym powinna ona:
• albo odsunąć się od aktywności zawodowej i społecznej
• albo kontrolować stan zdrowia przez 14 dni

Kwarantanna domowa

O pozostanie w domu i poddanie się kwarantannie domowej – NAKAZUJE SIĘ OSOBIE, która:
• w ciągu ostatnich 14 dni była w regionach, w których odnotowano przypadki koronawirusa
• miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem
• pracowała w placówce, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusa lub odwiedzały osoby znajdujące się w takich placówkach
Jeśli u osoby pojawią się objawy, takie jak:gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, trzeba skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną albo zgłosić się do oddziału zakaźnego, gdzie zostanie ustalony dalszy tryb postępowania medycznego.
W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:
• jeśli osoba nie ma objawów – skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną; zostanie ona zakwalifikowana do jednej z grup ryzyka z zaleceniem do kwarantanny domowej lub samokontroli stanu zdrowia przez 14 dni
• jeśli mamy objawy, tj. kaszel, gorączka i duszności – należy koniecznie poddać się kontroli medycznej w placówce zajmującej się leczeniem i diagnostyką chorób zakaźnych.

Izolacja

Izolacja to odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby.
Osobę najczęściej izolujemy w izolatce. Z osobą izolowaną kontaktuje się personel medyczny w jednorazowej odzieży ochrony biologicznej.

Z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną należy kontaktować się telefonicznie: 795 483 324 (czynny całą dobę) oraz 608 376 559.