POWIAT PRZEKAŻE 50 TYS. ZŁ DLA SIEMIATYCKIEGO SZPITALA NA WALKĘ Z KORONAWIRUSEM!

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego podjął decyzje o przekazaniu w trybie pilnym Szpitalowi Powiatowemu w Siemiatyczach 50 tysięcy zł na zakup dodatkowych środków ochrony osobistej pracownikom szpitala (między innymi: maseczek, przez przyłbice, gogli, rękawiczek, po płyny dezynfekcyjne).  W okresie rosnącego zagrożenia związanego z szerzeniem się koronowirusa wzmacnianie bezpieczeństwa Szpitala Powiatowego w Siemiatyczach, osób w nim zatrudnionych i pacjentów, jest dla władz powiatu zadaniem priorytetowym.

Pieniądze pochodzą z powiatowych funduszy na zarządzanie kryzysowe. Decyzja zapadła jednogłośnie na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu. W tym trudnym okresie niezwykle ważne jest by osoby, które wystawione są na kontakt z pacjentami, były w jak najlepszym stopniu chronione przed wirusem COVID-19.

Jednocześnie Zarząd Powiatu Siemiatyckiego DZIĘKUJE całemu personelowi medycznemu, pracownikom sanepidu, ratownikom, służbom mundurowym oraz wszystkim tym, którzy codziennie włączają się do walki z koronawirusem.