ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU UCZESTNIKÓW SCALENIA GRUNTÓW OBIEKTU „TWAROGI I INNE”

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 2018 poz. 908 t.j.) Starosta Siemiatycki zwołuje zebranie ogólne uczestników scalenia   gruntów  obiektu  „TWAROGI   I   INNE”,   w   skład   którego   wchodzą   obręby geodezyjne:   Twarogi   Lackie   i   Ruskie,   Stare   Moczydły,   Twarogi   Mazury, Twarogi Wypychy, Olszewo, Pieczyski, gm. Perlejewo, powiat siemiatycki, woj. podlaskie.

Zebranie odbędzie się w dniu 20.03.2020r. godzinie 10:00
w lokalu świetlicy wiejskiej w Perlejewie.

 

Do pobrania: pełna treść Zawiadomienia