PONAD 2,4 MILIONA ZŁ DOFINANSOWANIA Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH DLA POWIATU SIEMIATYCKIEGO NA PRZEBUDOWĘ I REMONT DRÓG!!

Rozstrzygnięty został nabór wniosków z Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020. Powiat Siemiatycki znalazł się na podstawowej liście z trzema zadaniami do realizacji z łącznym dofinansowaniem prawie 2,44 mln zł. Na liście zadań z dofinansowanych z FDS w 2020 roku znalazła się: Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy-Makarki-Grodzisk, Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo, Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m.Nurczyk. Łączna długość dróg jaka zostanie zrealizowana to 7,1 km.

 • Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy-Makarki-Grodzisk (długość odcinka 4,5 km inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Siemiatycze i Gminy Grodzisk).
 • Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo (długość odcinka 2,1 km inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego i GminyMielnik)
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m.Nurczyk (długość odcinka 0,53 km, inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja)

Warto dodać, że jedno zadanie Powiatu (na 1 miejscu) znalazło się też na liście rezerwowej – Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1730B Skiwy Duże-Cecele-Klukowo-Rogawka, odc. Skiwy Duże-Cecele – inwestycja w przyszłości może otrzymać dofinansowanie, o ile pojawią się jakiekolwiek oszczędności poprzetargowe.

Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań przyjętych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok. Wojewoda Bohdan Paszkowski przedstawił listę zadań, które otrzymają wsparcie na Podlasiu. Będzie to łącznie 266 zadań, w tym 101 powiatowych i 165 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont aż 353 kilometrów dróg.

Poziom dofinansowania z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależniony od wysokości dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80 proc. kosztów realizacji zadania.

Inwestycje Gminne, które otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku (niektóre inwestycje będę realizowane w systemie dwuletnim 2020/2021):

 • Gmina Milejczyce Przebudowa drogi gminnej nr 109099B na odcinku dr. powiatowa nr 1750B – Choroszczewo Kolonia, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki.
 • Gmina Mielnik Przebudowa drogi gminnej nr 109606B-ul. Sadowej w Mielniku.
 • Gmina Drohiczyn Przebudowa ulicy Łozińskiego 109560B w Drohiczynie i Przebudowa ulic: Kolarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie.
 • Gmina Dziadkowice Przebudowa drogi gminnej nr 109047B w miejscowości Dziadkowice-Korzeniówka i Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dołubowo.
 • Gmina Perlejewo Przebudowa drogi gminnej Granne-Wiktorowo-Kobyla i Przebudowa drogi gminnej Kobyla-Głody.

 

Na liście rezerwowej FDS (aktualnie bez dofinansowania) znalazły się inwestycje:

 • 1 miejsce Gmina Nurzec Stacja Rozbudowa dróg gminnych nr 109733B i 109732B w m. Zabłocie
 • 10 miejsce Gmina Nurzec Stacja Przebudowa ulicy Drzewnej, Akacjowej i Ks. Jana Pawlonki w Nurcu-Stacji wraz z infrastrukturą techniczną
 • 43 miejsce Gmina Nurzec Stacja Przebudowa dróg gminnych nr 109669B, 109670B, 109272B w m. Chanie-Chursy gm. Nurzec-Stacja
 • 58 miejsce Miasto Siemiatycze Przebudowa ulic na Osiedlu Ciechanowieckim w Siemiatyczach-Etap II
 • 59 miejsce Gmina Nurzec Stacja Przebudowa drogi gminnej nr 109284B w Siemichoczach
 • 88 miejsce Gmina Grodzisk Przebudowa drogi gminnej w m. Krynki-Sobole o długości 356,70 m.

Niektóre inwestycje z listy rezerwowej mogą otrzymać dofinansowanie, o ile pojawią się jakiekolwiek oszczędności poprzetargowe.