TARCZA ANTYKRYZYSOWA – NISKOOPROCENTOWANA POŻYCZKA DLA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  1. O pożyczkę nie może ubiegać się przedsiębiorca który w dniu złożenia wniosku nie zatrudnia pracownika.
  2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 5 tys. zł.
  3. Pożyczka jest jednorazowa.
  4. Stałe oprocentowanie pożyczki wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski w skali roku.
  5. Okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po 3 miesięcznym okresie karencji.
  6. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu po spełnieniu określonych warunków.
  7. Pożyczka nie będzie umorzona jeżeli w dniu złożenia wniosku stan zatrudnienia jest mniejszy niż w dniu 29.02.2020 roku

UWAGA SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE  NA STRONIE:

https://siemiatycze.praca.gov.pl/-/11943569-tarcza-antykryzysowa-niskooprocentowana-pozyczka-dla-mikroprzedsiebiorcow