100. ROCZNICA URODZIN JANA PAWŁA II – POWIAT SIEMIATYCKI PAMIĘTA!

W poniedziałek, 18 maja obchodzimy 100. rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. Papież przełomów, myśliciel i filozof, człowiek kultury i sztuki, poeta i aktor, miłośnik gór, człowiek pokoju i dialogu, niestrudzony pielgrzym, inspirator przemian na świecie, mistyk, człowiek wiary – JAN PAWEŁ II. Był papieżem wyjątkowym. Jego charyzma i autentyczność sprawiały, że kochali go ludzie na całym świecie

Pielgrzymki Jana Pawła II, które odbywał po całym świecie przyciągały miliony ludzi. W samych tylko audiencjach u papieża Polaka uczestniczyło w sumie około 18 milionów osób.

Papież Jan Paweł II odwiedził również nasz powiat, a dokładnie Drohiczyn 10 czerwca 1999 r. Na spotkanie z Nim przybyło tysiące wiernych z diecezji drohiczyńskiej i całej Polski.

A tak mówił do Nas w Drohiczynie: “…Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody, a przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który w czasie swojej historii był niejednokrotnie boleśnie doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi przeciwnościami. Zawsze jednak trwał wiernie przy Kościele, i tak jest po dzień dzisiejszy. Cieszę się, że mogłem do was przybyć z pasterską posługą. Ze wzruszeniem wspominam moje wielokrotne odwiedziny Drohiczyna, zwłaszcza z okazji milenijnych uroczystości, kiedy to biskupi całej Polski, wraz z Prymasem Tysiąclecia dziękowali Bogu za dar chrztu świętego, za łaskę wiary, nadziei i miłości. Tutaj też uczestniczyłem w ostatniej drodze księdza infułata Krzywickiego, administratora apostolskiego diecezji pińskiej. Kilka lat później przybyłem do was, aby zakończyć peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Dzisiaj te wspomnienia odżywają ponownie, gdy staję jako Papież pielgrzym wśród was…

Dobrze, że o wielkiej sprawie ekumenizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, w sercu Podlasia, gdzie od wieków spotykają się chrześcijańskie tradycje Wschodu i Zachodu. To miasto było zawsze otwarte na katolików, prawosławnych i protestantów. Jest jednak wiele momentów w historii tej ziemi, które bardziej niż gdziekolwiek indziej uwypuklają potrzebę dialogu w dążeniu do jedności chrześcijan….

Niech więc miłość buduje mosty między naszymi brzegami i zachęca nas do czynienia wszystkiego, co tylko jest możliwe. Niech miłość wzajemna i umiłowanie prawdy będą odpowiedzią na istniejące trudności i tworzące się niekiedy napięcia…”

Dla wielu swoich rodaków papież był i wciąż jest wielkim autorytetem. Jego wpływ na przemiany życia Polaków i ustroju w kraju był nieoceniony. „Niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!” – to słowa wygłoszone w 1979 roku podczas pierwszej podróży apostolskiej do Polski . Zdanie to będące cytatem z Biblii zostało przez wielu odczytane jako wielkie wezwanie do zmian politycznych w kraju nad Wisłą.

Swoją ostatnią – jak się miało później okazać – pielgrzymkę do ojczyzny Jan Paweł II odbył w 2002 roku. Podczas tej wizyty Ojciec Święty odwiedził Kraków i Kalwarię Zebrzydowską. Wtedy też w jego pożegnaniu z ojczyzną było sporo symboliki. Papież „pożegnał się” z drogimi mu w młodości miejscami. Przejechał m.in. obok domu na Tynieckiej, gdzie mieszkał z ojcem po przyjeździe do Krakowa, obok kościoła św. Floriana, gdzie był duszpasterzem młodzieży. Ponadto nawiedził grób rodziców. Papieski helikopter przeleciał także nad rodzinnymi Wadowicami i ukochanymi Tatrami.

archiwalne zdjęcia z wizyty Jana Pawła II w Drohiczynie – www.drohiczynska.pl