GMINA SIEMIATYCZE ZAKUPIŁA OZONATOR DLA SZPITALA POWIATOWEGO W SIEMIATYCZACH

Dzięki udzielonej pomocy przez Gminę Siemiatycze do szpitala powiatowego w Siemiatyczach zakupiony został profesjonalny ozonator o dużej wydajności, którym można bardzo szybko sterylizować pomieszczenia, aby zatrzymać rozwój i pozbyć się bakterii, wirusów i grzybów.

Na ten cel gmina przeznaczyła 10 tys. złotych. Tym samym gmina przyczynia się do walki z pandemią COVID-19 wspomagając pierwszą linię frontu, na której stoją lekarze, pielęgniarki i cały personel medyczny. Producentem urządzenia jest polska firma.

Dyrekcja szpitala oraz personel medyczny dziękuje Wójtowi Gminy Siemiatycze Edwardowi Krasowskiemu, radnym i mieszkańcom gminy za okazane wsparcie!