PONAD 7 MILIONÓW ZŁOTYCH NA DROGI W POWIECIE SIEMIATYCKIM. STAROSTA ODEBRAŁ SYMBOLICZNY CZEK

Symboliczny czek na pond 7 milionów złotych odebrał od Wojewody Podlaskiego Starosta Siemiatycki Jan Zalewski. Pieniądze pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych są przeznaczone na remont dróg powiatowych i gminnych. Ponad 2,4 miliona złotych trafi bezpośrednio do powiatu.

Dzięki takiemu dofinansowaniu uda się wyremontować drogi: nr 1710B Kłopoty Stanisławy-Makarki-Grodzisk (długość odcinka 4,5 km), nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo (długość odcinka 2,1 km) oraz rozbudować drogę powiatową nr 1716B w m.Nurczyk (długość odcinka 0,53 km). Z dofinansowania z FDS w sumie ponad 4,8 miliona złotych skorzystają też gminy: Milejczyce, Mielnik, Dziadkowice, Drohiczyn, Perlejewo.

  • Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1710B Kłopoty Stanisławy-Makarki-Grodzisk (długość odcinka 4,5 km inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego, Gminy Siemiatycze i Gminy Grodzisk).
  • Remont nawierzchni bitumicznej na drodze powiatowej nr 1785B Mielnik-Mętna-Adamowo (długość odcinka 2,1 km inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego i GminyMielnik)
  • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w m.Nurczyk (długość odcinka 0,53 km, inwestycja finansowana z budżetu FDS, Powiatu Siemiatyckiego i Gminy Nurzec Stacja).

Inwestycje Gminne, które otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w 2020 roku (niektóre inwestycje będę realizowane w systemie dwuletnim 2020/2021):

  • Gmina Milejczyce Przebudowa drogi gminnej nr 109099B na odcinku dr. powiatowa nr 1750B – Choroszczewo Kolonia, gm. Milejczyce, pow. siemiatycki.
  • Gmina Mielnik Przebudowa drogi gminnej nr 109606B-ul. Sadowej w Mielniku.
  • Gmina Drohiczyn Przebudowa ulicy Łozińskiego 109560B w Drohiczynie i Przebudowa ulic: Kolarskiej 109564B, Witosa 109588B, Słonecznej 109584B w Drohiczynie.
  • Gmina Dziadkowice Przebudowa drogi gminnej nr 109047B w miejscowości Dziadkowice-Korzeniówka i Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dołubowo.
  • Gmina Perlejewo Przebudowa drogi gminnej Granne-Wiktorowo-Kobyla i Przebudowa drogi gminnej Kobyla-Głody.