ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT Z ZAKRESU KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

ROZSTRZYGNIĘCIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA  I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI  NARODOWEJ,  OBYWATELSKIEJ   I  KULTUROWEJ W 2020 ROKU

 

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego Uchwałą Nr 45/263/20 z dnia 12 maja 2020 r. dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2020 r.

 

Dotacje otrzymały następujące podmioty:

 

  1. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Ostrożanach, na zadanie pn. „ Konserwacja nagrobka Józefa Bieżańskiego na cmentarzu parafialnym w Ostrożanach – fundacji Stefana Ciecierskiego” dotacja w wysokości: 6.000,00 zł.,
  2. Ochotniczy Szwadron Kawalerii – Siemiatycze, ul. 11 Listopada 44, 17 – 300, Siemiatycze, na zadanie pn. „Naszym bohaterom w 100. rocznicę „Cudu nad Wisłą” Mieszkańcy Powiatu.” dotacja w wysokości:  6 300,00 zł,
  3. Stowarzyszenie Wspierania Kultury Narodowej „Małe Podlasie”, ul. Legionów  Piłsudskiego 1, 17 – 300 Siemiatycze, na zadanie pn. „V Jubileuszowy Festiwal Pieśni i Tańców Polskich „… nie rzucim ziemi…” dotacja w wysokości: 2 700,00 zł.

Z w/w podmiotami zostaną zawarte umowy określające zakres i warunki realizacji zadań publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

mgr Jan Zalewski