ZAPROSZENIE DO SZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA – PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO W ZAKRESIE OBIEKTU SCALENIOWEGO „TWAROGI I INNE” ORAZ „MIODUSY I INNE”

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach operacji pn. „Scalenia gruntów na obszarze Gminy Perlejewo” w ramach działania : „Inwestycje w środki  trwałe”  poddziałanie  „”Wsparcie  na  inwestycje  związane  z  rozwojem,  modernizacją  i dostosowywaniem  rolnictwa  i  leśnictwa”  operacja  typu:  „Scalanie  gruntów”  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ ZAPROSZENIA (OGŁOSZENIA Z 14.05.2020R.)

WYKAZ DRÓG

MAPA POGLĄDOWA