POWIAT SIEMIATYCKI DZIĘKUJE ZA PONTYFIKAT PAPIEŻA POLAKA W DNIU 100. ROCZNICY URODZIN JANA PAWŁA II

W całym kraju trwają uroczystości związane z 100.  rocznicą urodzin Jana Pawła II. W obchody tego jubileuszu włączył się również Powiat Siemiatycki. Dziś w samo południe Starosta Jan Zalewski, Wicestarosta Marek Bobel i Przewodniczący Rady Powiatu Siemiatyckiego Henryk Boguszewski w imieniu wszystkich mieszkańców powiatu złożyli kwiaty i zapalili znicze pod siemiatyckim pomnikiem Jana Pawła II. Był też czas na krótką modlitwę.

W ten sposób oddajemy hołd Wielkiemu Polakowi, którego słowa i czyny wciąż w  nas żyją. Ojciec Święty był i wciąż jest dla milionów Polaków jednym z  największych autorytetów.

Pomnik Jana Pawła II stanął przy siemiatyckim kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w  1999 roku.

W tym właśnie roku Ojciec Święty odwiedził diecezję  drohiczyńską. Na jednej tablicy znajdziemy  napis: “…Bóg jest miłością. Jan Paweł II A.D. 1999”, natomiast na drugiej:  “Umiłowanemu rodakowi Papieżowi Janowi Pawłowi II w 21 roku jego  pontyfikatu w roku nawiedzenia naszej drohiczyńskiej diecezji, Parafia Wniebowzięcia Matki Bożej w Siemiatyczach”.