HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z UCZESTNIKAMI SCALENIA

I N F O R M A C J A

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „OSMOLA I INNE” w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: Osmola, Kąty, Hornowo, Hornowszczyzna, Malewice, Jasienówka gm. Dziadkowice oraz część obrębu Wygonowo gm. Boćki, Starosta Siemiatycki przedstawia harmonogram spotkań z uczestnikami scalenia w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia z projektem wstępnym szkicu rozmieszczenia projektowanych działek oraz zebranie oświadczeń w sprawie projektu wstępnego:

23 czerwca 2020 r. od godz. 9:30 w lokalach wskazanych przez sołtysów wsi: Osmola (dotyczy obrębów Osmola, Wygonowo), Kąty (dotyczy obrębów Kąty, Malewice), Hornowo (dotyczy obrębów Hornowo, Hornowszczyzna, Jasienówka).

Powyższe czynności będą kontynuowane w dniach 24-25 czerwca 2020 roku w godz. 9:30 – 15:30 w  lokalach wskazanych przez sołtysów wsi.

W toku czynności zapoznania ze wstępnym projektem scalenia gruntów geodeta będzie indywidualnie informował uczestników scalenia o usytuowaniu działek, wydzielonych im ekwiwalentach zamiennych, w związku z powyższym oraz mając na uwadze bardzo ważny charakter spraw uprzejmie proszę o wzięcie udziału w zebraniach.

 

Z poważaniem

Z up. STAROSTY
Naczelnik Wydziału Geodezji Katastru i Nieruchomości
GEODETA POWIATOWY

mgr inż. Roman Łopaciuk
INFORMACJA O HARMONOGRAMIE