I ZNÓW DOBRE WIEŚCI! UDAŁO SIĘ POZYSKAĆ 700 TYS. ZŁ DOFINANSOWANIA NA ZAKUP MIKROBUSÓW, AUTOBUSÓW DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH!

Powiat Siemiatycki pozyskał blisko 700 tysięcy złotych na zakup 2 mikrobusów i 3 autobusów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych oraz likwidację barier architektonicznych w placówce edukacyjnej. Środki pochodzą z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych, a dokładnie z “Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pieniądze pozyskane przez powiat będą służyły niepełnosprawnym z Gminy Nurzec Stacja, Gminy Siemiatycze, Gminy Mielnik, Gminy Drohiczyn oraz osobom przebywającym w Powiatowym Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Powiat Siemiatycki przekaże pomoc:

Gminie Siemiatycze maksymalna kwota dofinansowania 155 tys. złotych na zakup autobusu 14-sto miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

Gminie Mielnik maksymalna kwota dofinansowania 155 tys. złotych na zakup autobusu 14-sto miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

– Gminie Drohiczyn maksymalna kwota dofinansowania 190 tys. złotych na zakup autobusu 19+1 miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym dwóch osób na wózku inwalidzkim.

Gminie Nurzec Stacja maksymalna kwota dofinansowania 90 tys. złotych na zakup mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym osoby na wózku inwalidzkim.

Gminie Nurzec Stacja maksymalna kwota dofinansowania blisko 14 tys. zł na budowę zewnętrznego podjazdu oraz dojścia zapewniającego niepełnosprawnym uczniom dostęp do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nurcu Stacji.

W ramach całego projektu Powiat Siemiatycki pozyskał również 90 tys. zł dofinansowania na zakup mikrobusa 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, z którego będą korzystać podopieczni Powiatowego Domu Pomocy Społecznej w Siemiatyczach.

Wszystkie mikrobusy i autobusy zostaną zakupione jeszcze w tym roku. Również prace budowlane przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Nurcu Stacji będą wykonane w 2020 roku.