WÓJT GMINY SIEMIATYCZE GOTOWY DO WSPÓŁPRACY PRZY PROJEKCIE “PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1754B ULICA SŁOWICZYŃSKA…”

Wójt Gminy Siemiatycze Edward Krasowski błyskawicznie odpowiedział na pismo Zarządu Powiatu Siemiatyckiego odnośnie przystąpienia do projektu pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1754B ulica Słowiczyńska w Siemiatyczach” na odcinku położonym w granicach administracyjnych Gminy Siemiatycze (na odcinku od granicy miasta do skrzyżowania z drogą powiatową 1761B).

Powiat Siemiatycki chciałby wspólnie z Miastem Siemiatycze i Gminą Siemiatycze na partnerskich warunkach zrealizować jedną wspólną inwestycję drogową dla dobra nas wszystkich.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego zaproponował by udział finansowy Gminy Siemiatycze wyniósł 25% kosztów, powiatu również 25%, a 50 % środków finansowych pochodziłoby z budżetu państwa. Wójt Edward Krasowski zadeklarował iż kwota wkładu własnego gminy ujęta będzie w planach finansowych na 2021 rok.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego 26 czerwca 2020r. skierował pismo do Miasta Siemiatycze z propozycją partnerskiej współpracy przebudowy “Przebudowy ulicy Słowiczyńskiej w granicach administracyjnych miasta”. Byłby to jeden wspólny projekt. Zaproponowany przez powiat montaż finansowy byłby identyczny jak w przypadku gminy, czyli: 25% miasto Siemiatycze, 25% powiat, 50% budżet państwa.

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego czeka na jasną deklarację w tej sprawie ze strony Burmistrza Miasta Siemiatycze.