INFORMACJA O WYNIKU I ROKOWAŃ

INFORMACJA o wyniku I Rokowań na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność
Powiatu Siemiatyckiego.

Przedmiot zbycia: Działki o nr geod.:

 • 589/58 o pow. 0,1151 ha, cena wywoławcza wynosi  – 11 466,06 zł +VAT
 • 589/59 o pow. 0,0884 ha, cena wywoławcza wynosi  –  8 948,25 zł +VAT
 • 589/60 o pow. 0,0798 ha, cena wywoławcza wynosi  –  8 137,27  zł +VAT

Do działek:

 • o nr geod. 589/58 uzyskanej w Rokowaniach zostanie doliczona wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.
 • o nr geod. 589/59 uzyskanej w Rokowaniach zostanie doliczona wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.
 • o nr geod. 589/60 uzyskanej w Rokowaniach zostanie doliczona wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki.

Wyżej wymieniona nieruchomość posiada urządzoną KW Nr BI3P/00017571/1 prowadzoną w Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Zamiejscowym X Wydziale Ksiąg Wieczystych w Siemiatyczach. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami, o których mowa w dziale III i IV Księgi Wieczystej.

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ podaję do publicznej wiadomości informację o wyniku I Rokowań na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

I Rokowania przeprowadzone w dniu 7 sierpnia 2020 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3.

Przedmiot rokowań:

sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Wólce Nadbużnej gmina Siemiatycze, stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego.

 

 

Przedmiot I Rokowań: Działka o nr geod.:

 • 589/58 o pow. 0,1151 ha, 2 osoby dopuszczone do rokowań, które złożyły zgłoszenia w odpowiedniej formie i terminie oraz wpłaciły zaliczki;
 • 589/59 o pow. 0,0884 ha, 2 osoby dopuszczone do rokowań, które złożyły zgłoszenia w odpowiedniej formie i terminie oraz wpłaciły zaliczki;
 • 589/60 o pow. 0,0798 ha, 2 osoby dopuszczone do rokowań, które złożyły zgłoszenia w odpowiedniej formie i terminie oraz wpłaciły zaliczki;

 

 

Ww. I Rokowania na sprzedaż nieruchomości o nr geod. 589/58, 589/59, 589/60
położonych w Wólce Nadbużnej stanowiących własność Powiatu Siemiatyckiego zakończyły się w zakresie działki o nr geod.:

 • 589/58 o pow. 0,1151 ha,  położonej w Wólce Nadbużnej – wynikiem pozytywnym. Wygrał Pan Paweł Jarocki oferując cenę 25000,00 zł brutto (plus wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki).
 • 589/59 o pow. 0,0884 ha, położonej w Wólce Nadbużnej – wynikiem pozytywnym. Wygrał Pan Paweł Jarocki oferując cenę 16100,00 zł brutto (plus wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki)..
 • 589/60 o pow. 0,0798 ha, położonej w Wólce Nadbużnej – wynikiem pozytywnym. Wygrał Pan Paweł Jarocki oferując cenę 15100,00 zł brutto (plus wartość udziału 3/120 w kwocie 651,00 zł + VAT w działkach o nr geod. 589/17 i 589/18 stanowiących drogi dojazdowe do nabytej działki).

 

WICESTAROSTA

mgr Marek Bobel