PRZYJEMNE Z POŻYTECZNYM – WIĘCEJ ROŚLIN PRZED STAROSTWEM

Uczestnicy kursu zawodowego ,,Pracownika terenów zielonych” organizowanego przez Centrum Integracji Społecznej w Siemiatyczach zadbali o tereny przed budynkiem Starostwa Powiatowego i w ramach zajęć praktycznych zasadzili kilkadziesiąt sadzonek różnych roślin.

Celem działalności CIS jest pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym – znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Uczestnicy CIS uczestniczą w różnego rodzaju organizowanych kursach zawodowych – tym samym podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Powiat Siemiatycki wspólnie z miastem Łomża i z 5 sąsiednimi powiatami – hajnowskim, kolneńskim, łomżyńskim, wysokomazowieckim, zambrowskim oraz gminą Boćki realizują projekt pod nazwą „Regionalne Innowacje Społeczne – Centra Integracji Społecznej województwa podlaskiego”.