NURCZYK – ROZBUDOWA KOLEJNEJ DROGI W POWIECIE SIEMIATYCKIM

 

Trwa rozbudowa drogi powiatowej nr 1716B w Nurczyku – gm. Nurzec Stacja. W ramach prowadzonych prac powstanie ponad 0,5 km drogi o nawierzchni bitumicznej o szerokości jezdni 5,5 m (warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej – grubość warstwy 4cm i 5cm warstwa wyrównawcza). Dodatkowo pobocze gruntowe o szerokości 0,75 m – 1 064m (obustronnie) Poprawione zostanie odwodnienia drogi (rów) – na odcinku 51metrów. Na ta inwestycję mieszkańcy Nurczyka czekali od wielu lat

Rozbudowa drogi jest możliwa dzięki pozyskaniu przez Powiat Siemiatycki dotacji z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz bardzo dobrej współpracy z Gminą Nurzec Stacja.

Koszt inwestycji 484 tys. zł, z czego z Funduszu Dróg Samorządowych pochodzi 242 tys. zł, Powiat Siemiatycki i Gmina Nurzec Stacja solidarnie dokładają po 121 tys. zł. Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe „Maksbud”. Prace mają się zakończyć do 15 października.