ZAPRASZAMY NA OTWARCIE WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI W SIEMIATYCKIM STAROSTWIE

Starosta Powiatu Siemiatyckiego i Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim zapraszają na otwarcie Wojskowego Centrum Rekrutacji, które będzie się mieściło w siemiatyckim starostwie. Będzie to jedyne w województwie podlaskim Wojskowe Centrum Rekrutacji, które będzie miało swoją siedzibę poza WKU. Uruchomienie WCR w Siemiatyczach jest możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy Powiatu Siemiatyckiego z Wojskiem Polskim. Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie w jeden dzień kandydat do wojska  odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Uroczystość odbędzie się 2 października (piątek) o godz. 9.00. Natomiast w godz. 8.00 – 14.00 będzie można spotkać się i porozmawiać z żołnierzami z różnych jednostek oraz zapoznać się ze sprzętem wojskowym, jakim na co dzień dysponują (a wszystko przed siemiatyckim starostwem). Oczywiście będzie można spotkać się i porozmawiać z żołnierzami z różnych jednostek oraz zapoznać się ze sprzętem wojskowym, jakim na co dzień dysponują (a wszystko przed siemiatyckim starostwem).

Obecność potwierdzili żołnierze i przedstawiciele: 18 Dywizji Zmechanizowanej z Siedlec (jednostki podległe m.in. w Siedlcach, nowo formowany batalion w Białej Podlaskiej, Warszawie-Wesołej, Łomży), 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Białymstoku, 18  Pułku Rozpoznawczego w Białymstoku, 8 Szczycieńskiego Batalion Radiotechnicznego reprezentowanego przez 183 kompanię radiotechniczną z Plewek. Będzie też specjalne stanowisko Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim.

Rozwiązania, które do 2 września  dostępne są dla wszystkich tych, którzy swoją przyszłość planują związać z Wojskiem Polskim to m. in. krótszy o 140 dni proces rekrutacji, możliwość aplikowania do Wojska Polskiego przez Internet czy Wojskowe Centra Rekrutacji, w których kandydaci w ciągu jednego dnia zrealizują wszystkie niezbędne formalności.

Wprowadzone zmiany są odpowiedzią na wnioski osób, które ubiegały się lub ubiegają się o służbę w Wojsku Polskim. Jednym z czynników zniechęcających do służby był zbyt długi termin, jaki upływał pomiędzy złożeniem wniosku, a ukończeniem szkolenia i złożeniem przysięgi wojskowej. Do tej pory kilkadziesiąt procent potencjalnych kandydatów rezygnowało z ubiegania się o służbę w Wojsku Polskim właśnie ze względu na długotrwałe i skomplikowane procedury. Teraz ten czas został zredukowany z 190 dni do maksymalnie 50, jednocześnie wprowadzając udogodnienia w procesie rekrutacji.

Najważniejsze zmiany:

  • Portal rekrutacyjny zostanzolnierzem.pl – oprócz tradycyjnego składania wniosków do Wojskowych Komend Uzupełnień, stworzono możliwość rekrutacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu Rekrutacyjnego do Wojska Polskiego. Będzie to kolejna, obok ePUAP, elektroniczna forma aplikowania do wojska. Kandydat do służby wojskowej, który nigdy nie był w wojsku, maksymalnie w 14 dni od złożenia wniosku elektronicznego na portalu zostanzolnierzem.pl otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.
  • Wojskowe Centrum Rekrutacji – już we wrześniu ruszyły Wojskowe Centra Rekrutacji, czyli miejsca, w których w maksymalnie 1 dzień kandydat do wojska (do korpusu szeregowych zawodowych lub terytorialnej służby wojskowej) odbędzie rozmowę kwalifikacyjną, rozmowę z psychologiem oraz będzie zbadany przez komisję lekarską. Wojskowe Centra Rekrutacji, powoływane będą na terenie kraju, w miejscach gdzie występuje duże zainteresowanie służbą wojskową. Do tej pory kandydaci na żołnierzy musieli przechodzić każdy z etapów rekrutacji osobno, niekiedy w innych miejscach i różnych terminach. W przypadku pozytywnej opinii specjalistów z Wojskowego Centrum Rekrutacji kandydat na żołnierza, tego samego dnia, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe (tzw. służbę przygotowawczą).
  • Szkolenie podstawowe – maksymalnie 30 dni, a nie 90. Skrócono szkolenie podstawowe tzw. służbę przygotowawczą, zachowując jednocześnie najważniejsze elementy programu szkolenia, dla osób, które nigdy nie służyły w wojsku i nie składały przysięgi wojskowej. Reforma zakłada również zwiększenie ich częstotliwości, tak aby skrócić okres oczekiwania chętnych. Dotychczas szkolenia odbywały się w trzech turnusach na rok. Teraz będzie ich więcej. Po pozytywnym zakończeniu szkolenia podstawowego i złożeniu przysięgi wojskowej – kandydat, już jako żołnierz, zostanie przeniesiony do rezerwy. Następnie zapoznany zostanie z wolnymi stanowiskami w wybranych jednostkach – w zależności, w której części kraju chciałby służyć jako żołnierz: zawodowy bądź terytorialnej służby wojskowej. Dodatkowo dowódcy będą mogli typować odpowiednich kandydatów na stanowiska do swoich jednostek już na etapie szkolenia.