ZAWIADOMIENIE O OKAZANIU PROJEKTU SCALENIA OBIEKTU “OSMOLA I INNE”

Starosta Powiatu Siemiatyckiego zgodnie z ustawą z dnia 26 marca 1982r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r. poz. 908 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 października 2020 roku o godz. 9.30 w lokalu świetlicy wiejskiej we wsi Kąty, odbędzie się okazanie uczestnikom scalenia opracowanego i wyznaczonego na gruncie projektu scalenia gruntów obiektu „OSMOLA I INNE”.

Do pobrania: pełna treść zawiadomienia plik PDF