POWIAT SIEMIATYCKI PAMIĘTA O TRAGICZNYCH LOSACH SYBIRAKÓW

W rocznicę 17 września, napaści sowieckiej Armii Czerwonej na Polskę Wicestarosta Marek Bobel oraz członkowie Zarządu Powiatu Siemiatyckiego Krzysztof Andruszkiewicz i Wiesław Klepacki złożyli kwiaty pod pomnikiem Sybiraków Ziemi Siemiatyckiej, który został wzniesiony we wrześniu 2002 r. ku czci osób represjonowanych i deportowanych na Wschód na mocy decyzji władz Rosji Carskiej i Sowieckiej. Pomnik znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Górnej i Gen. Andersa.