BĘDZIE NOWY TOMOGRAF KOMPUTEROWY W SIEMIATYCKIM SZPITALU POWIATOWYM!

Krótszy czas naświetlania i mniejsza dawka promieniowania przy znacznie lepszej jakości obrazu to tylko niektóre zalety nowego tomografu komputerowego, z którego wkrótce będą mogli skorzystać pacjenci siemiatyckiego szpitala powiatowego. Zakup nowoczesnego aparatu sfinansuje w 100% Ministerstwo Zdrowia. Będzie to tomograf minimum 32-rzędowy. Od 7 lat siemiatycka placówka korzysta z aparatu 16-rzędowego marki GE. Nowy sprzęt będzie wykorzystywany przy profilaktyce, a także leczeniu pacjentów o szerokim spektrum schorzeń.

Siemiatycki szpital w pracowni tomografii komputerowej rocznie wykonuje kilka tysięcy badań. O pieniądze na zakup nowoczesnej aparatury zabiegał Wicestarosta Marek Bobel wraz z dyrekcją siemiatyckiej placówki. Nowe urządzenie TK zostanie dostarczone i uruchomione do końca tego roku. W przypadku podejrzenia o zarażenie wirusem SARS-CoV-19, tomograf komputerowy jest źródłem obrazów diagnostycznych różnicujących choroby płuc. Badanie nim to skuteczne narzędzie do monitorowania przebiegu leczenia oraz oceny skuteczności wdrożonej terapii.

Obrazowanie metodą tomografii komputerowej to bezbolesna i nieinwazyjna procedura diagnostyczna, której istotą jest tworzenie wielowarstwowych, przekrojowych obrazów narządów wewnętrznych i innych struktur ciała pacjenta w oparciu o działanie promieniowania rentgenowskiego. Dzięki wysokiej precyzji badania metoda ta umożliwia uzyskanie bardzo szczegółowych obrazów nawet niewielkich struktur.