OGŁOSZENIE O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, stanowiącej własność Powiatu Siemiatyckiego. Przedmiot zbycia: Działka o nr geod.: 317/46 o pow. 0,6203 ha położona w Czartajewie.

 

DO POBRANIA: PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA (PDF)