OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Starosta Siemiatycki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Słochy Annopolskie gm. Siemiatycze,stanowiącej własność Skarbu Państwa.