OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT – NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Siemiatyckim w 2021 roku.

DO POBRANIA:

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Ogłoszenie o naborze 2021 – załącznik nr 1 do uchwały

UCHWALA_2021w_sprawie_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert-Powiat Siemiatycki

UCHWAUchwała 2021Aw_sprawie_ogloszenia_naboru_

Formularz_zgloszeniowy 2021-załącznik nr 2 do uchwały