INFORMACJA DOTYCZĄCA SCALENIA OBIEKTU “OSMOLA I INNE”

W związku z toczącym się postępowaniem scaleniowym gruntów obiektu „OSMOLA I INNE” w skład którego wchodzą obręby ewidencyjne: Osmola, Kąty, Hornowo, Hornowszczyzna, Malewice, Jasienówka gm. Dziadkowice oraz część obrębu Wygonowo gm. Boćki, w nawiązaniu do zawiadomienia Starosty Siemiatyckiego Nr GG.661.1.52.2020 z dnia 14.10.2020 roku dotyczącego komisyjnego rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do projektu scalenia, Starosta Siemiatycki informuje…

Do pobrania: Pełna treść informacji