WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ POWIATU SIEMIATYCKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Zarząd Powiatu Siemiatyckiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) i uchwały nr 56/325/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości oraz uchwały nr 57/337/20 Zarządu Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Czartajewie gmina Siemiatycze, objętej Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną, podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży…

Do pobrania: wykaz_nieruchomości30.09-1